För handen över bilden så ser du hur den är uppbyggd i datorn.Bilden gjord för Elekta, se "Heath Care".